Οδηγός Video Conference

Οδηγός Video Conference

Το video conference πραγματοποιείται μέσω web browser. 
Δεν απαιτείται να εγκαταστήσετε επιπλέον λογισμικό.
Υποστηρίζονται οι browsers: Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari 

Για να ξεκινήσετε το video conference πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με την κάμερα

Την πρώτη φορά θα εμφανιστεί στον browser ένα pop-up παράθυρο για  να δώσετε άδεια χρήσης της κάμερας και του μικροφώνου σας
Επιλέξτε την κάμερα και το μικρόφωνο που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί AllowΑφού δώσετε την άδεια, θα δείτε την προεπισκόπηση των επιλογών σας. Πατήστε το κουμπί Connect


Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του ψηφιακού δωματίου όπου θα γίνει η συνάντηση.Κατά τη διάρκεια του video conference έχετε τις παρακάτω επιλογές:

 Σίγαση μικροφώνου (mute)
 Σίγαση ηχείου
 Απενεργοποίηση κάμερας
 Προβολή συμμετεχόντων
 Μοίρασμα οθόνης (share screen)
 Επιλογή διαφορετικής προβολής
 Αποχώρηση από τη συνάντηση


  • Related Articles

  • Send a video-conference link instead of an e-ticket

   Send a video-conference link instead of an e-ticket For online events, usually you don't need to send a ticket with a QR code, but instead  send the link your video-conference meeting. To do this: At Event > Settings, select the tab Email Template ...
  • B2B Meetings

   Attend B2B meetings Fill out the registration form for B2B Meetings. Some of the form fields are part of your profile and will be displayed to other participants. Access to B2B meetingsTo access B2B meetings click on the link you will receive in your ...
  • Digital Booth Specifications

   Booth Templates Examples Template A Template B Logo file type: .png or .jpg proposed size: 350px width x 250px height max size: 1mb Note: The number of video, pdf, links and banners depend on the selected booth template. Video Up to 5 videos YouTube ...
  • New UI

   DASHBOARD On our new homepage you can see the number of participants, the revenue of your event and a quick report on the RSVPs you have sent. You can also perform some of the main functions of the platform MANAGE In the "MANAGE" menu you can see the ...
  • Set up the Contest Form (or an Abstract Submission Form)

   To customize the Contest Entry Form (Submission Form), go to Event > Setup > Registration Forms The form already contains: Name, Surname, e-mail (required) Thematic Area (Category). Participants select the Category for their Entry. You need to set ...